نمایندگی تعمیرات آبسال در پرند

نمایندگی تعمیرات آبسال در پرند با حمایت از جانب تیمی از متخصصین و تکنسین ها این امکان را برای مردم فراهم می کند تا به منظور تعمیر هر گونه وسایل برقی آبسال، از خدمات استاندارد بهره مند شوند. شما تنها باید با این مرکز تماس گرفته و درخواست خود را مطرح نمایید. تمامی امور کار بر عهده نمایندگی است تا وسیله همانند روز اول به شما تحویل داده شود.

تعمیرگاه آبسال
تعمیرگاه آبسال

شماره تماس نمایندگی تعمیرات آبسال در پرند

09120305004